zero
zero
JAIPUR
ADVOCATES
"... Providing quality legal
Information service
that returns optimal
results for our Citizens..."
zero
Search By Law Category
zero
Search By Name
zero
Search By Location
zero
Your Search Area Sodala

Name of Advocate Mobile No. Office No. Residence No.
Krishna Kumari (L. M.) 9314046509  0141-2296671  0141-2296671 
Prakash Chand Swami (L. M.) 9414046509  0141-2296671  0141-2296671 
Kapil Prakash Mathur 9828020309  0141-2291129  0141-2291129 
Prem Prakash Jangid 9828021070    9828021070 
Ramesh Chandra Kumawat 9414271579, 9352242363  0141-2211181  0141-2211181 
Satya Narain Sharma 9829183287  0141-2293085  9829183287 
Sanjeev Kumar 9414074865  0141-2702865  0141-2723815 
Mahendra Singh Panwar 9414781158  9414781158  9414781158 
Vishvvijay Singh 9829212546  9829212546  9214444338 
Satish Kumar "SNEHI" 9351409131, 9529599022  9351409131  9529599022 
Basant Saini 9414491463, 9782158363  0141-2367274  0141-2394409, 9166518656 
Vinay Kumar Sharma 9829344572     
Rajendra Kumar Kumawat 9828509438  0141-5145940  0141-5145940 
Pankaj Sharma 9829605444  0141-2296416  9829605444 
Ravi Bhojak 9414075929  0141-2296416  0141-2296416 
Sushil Kumar Goyal 9828075566    9828075566 
Deepak Khandelwal 9414443436  0141-2212636  0141-2212636 
Makkhan Lal Gupta 9414250331  0141-2212636  0141-2212636 
Ram Prakash Bairwa 9414362306  0141-2299929  0141-2299929 
Neetu Vyas 9828123472  9828123472  9828123472 
Rajendra Prasad Sharma 09414752739  09414752739  09414752739 
Aditya Vikram Singh Panwar 9414190145  9414190145  9414190145 
Dilip Singh Panwar 9414191145  9414191145  9414191145 
Yogesh Soni 9950641407  9828513108  9828513108 
Rekha Goyal 7737148144  9828513108  9828513108 
Mukesh Kumawat 9829111147  9314014604  9314014604 
Abdul Samad 9829785786  9829785786  0141-2450941 
Himmat Singh 9928363403  9928363403  0141-2291847 
Susan Mathew 9799391518  0141-2294438  0141-2294438 
Fazlur Rahman Khan 9828511771  0141-2292327  9314452766 
Anurag Shukla 8058187840  8058187840  8058187840 
Manohar Singh Maurya 9414947068  9414947068  9414947068 
G. K. Bhartiya (Dr.) 9829081496  0141-2366318  0141-2290 
Bhupendra Bhardwaj 9414254847  0141-2294263  9610854847 
Gopesh Kumbhaj (Ex. Pr. The Bar Association, Jaipur) 9414322743  0141-2292522  9414322743 
Kedar Nath Sharma 9829049  0141-2292119   
Prakash Birla 9414229270  0141-2450864  9509373541 
Manoj Kumar Ajmera 9828225338  9828225338  9828225338